Pracovní programy

Pracovní programy pro zkvalitnění doléčování osob závislých na návykových látkách a lepší uplatnění návratu do společnosti a na trh práce

Cílová skupina projektu

S ohledem na konkrétní potíže klienta do cílové skupiny patří:

aktuality

logo ESF logo EU logo Prahy
logo SANANIM

prevence a léčba drogových závislostí