Pracovní programy

Pracovní programy pro zkvalitnění doléčování osob závislých na návykových látkách a lepší uplatnění návratu do společnosti a na trh práce

Základní východiska a cíle projektu

Projekt je orientován na zvýšení efektivity doléčovacího programu prostřednictvím nabídky pracovních míst v chráněných podmínkách.

Základním cílem projektu je nabídnout klientům pomoc při překonání sociálních, zdravotních a často i právních překážek pro vstup na trh práce. Projekt má podpořit získání pracovních dovedností u klientů, jež jsou na běžném trhu práce znevýhodněni. Díky tomu dochází ke zvyšování efektivity resocializačního procesu v rámci doléčování a k podpoře rozvíjení pozitivních změn životního stylu našich klientů. Základem je sociální stabilizace klienta v oblasti finančního příjmu, bydlení, schopnosti vykonávat zaměstnání v běžných podmínkách a rozvíjení nových sociálních kontaktů a zkušeností.

aktuality

logo ESF logo EU logo Prahy
logo SANANIM

prevence a léčba drogových závislostí